SHOP

Ta kontroll över ditt liv med SÅ KLART-metoden

En onlinekurs i 8 steg för dig som inom dig VET att livet skulle kunna vara mycket mer. Som vill lära känna dig själv ännu bättre och ännu djupare. Som vill bli medveten om de begränsande sanningar som håller dig tillbaka, bli medveten om dina vinnande tanke - och känslokoncept som bygger dig och leder dig rätt. Förstå varför vissa saker alltid fungerar på ett önskat sätt, medan andra sällan eller aldrig gör det. Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om Attraktionslagen och vår interaktion med denna universella naturlag. Kort och gott, - en kurs för dig som höja din livskvalitet och öka din förmåga att skapa önskade resultat.

499 SEK

Så blir det ännu klarare med coachande ljudfiler

Mina coachande ljudfiler är ett komplement till övningarna i onlinekursen - Ta kontroll över ditt liv med SÅ KLART-metoden - De ger dig hjälp att komma ännu djupare i övningarna och få en tydligare bild av hur jag ser på saker ur mitt SÅ KLART-perspektiv. När man ger sig ut på en inre resa, kan det emellanåt vara lite skumpigt och då kan det kännas skönt att ha en coachande röst intill, som gör saker som man kanske inte övat så mycket på att hitta innan lite tydligare att se. Ljudfilerna är perfekta för dig som vill ha stöttning i att få ut allt du kan av kursen och känner att det är skönt med lite extra tankeinspiration och stöd.

299 SEK